Dalış Noktalarımız | J-Dive Cruises (Diving&Yachting)

Gösterim: 1960

ÇANAK KOYU-KAYALIK:

 

Çanak koyundan Atabol burnuna gidişte, karaya yakın su içinde bir kayalıktır. Kayalık sualtında, Güney-Güney Batı yönünde uzanır. Kayalığın Batı yönü yavaş bir eğimle derinleşir ve deniz çayırı görülür. Doğu yönünde uzunca ve farklı bir yapıda duvar bulunur. Dalışa güney yönünde başlanır, uygun derinlikte, sol kola dönülerek dalınabilir.